Tudor akumulatori pored prodaje novih akumulatora, preduzeće je ovlašćeno za skladištenje i otkup starih akumulatora.
Stari olovni akumulatori sa sumpornom kiselinom su jedan od najrasprostranjenijih zagađivača životne sredine. U Srbiji postoje hiljade tona starih, korišćenih akumulatora u industrijskim zonama, auto-servisima, garažama itd, koji se sakupljaju i prerađuju na neadekvatan način i koji su stalan izvor štetnog zračenja a zagađuju zemljište i vodotokove.

Tudor akumulatori ima dozvolu za sakupljanje, otkup i skladištenje starih olovnih akumulatora, koji se nakon otkupa prosleđuju fabrici za reciklažu. Prednosti reciklaže su: ušteda energije, ekološki efekat i ekonomski efekat u racionalnom korišćenju mineralnih resursa.

Otkup starih akumulatora vrši se svakog radnog dana od 7,30h do 16,00h na adresi preduzeća ali i u drugim gradovima gde samo na Vaš poziv dolazimo našim vozilom i otkupljujemo na licu mesta sa isplatom ODMAH.
Predajom starih baterija ovlašćenom otkupljivaču ispunjavate sve zakonske propise kojim je definisan promet opasnog otpada u koje spadaju stare baterije ili akumulatori. Tek posle predaje stare baterije ovlaćenom otkupljivaču, a to je preduzeće Tudor akumulatori, dobijate dokumenat o kretanju opasnog otpada kojim se završava procedura otkupa i prodaje. Samo ovlašćene organizacije koje poseduju dozvole Ministarstava životne sredine za otkup, transport i skladištenje mogu Vam obezbediti dokumenat o kretanju opasnog otpada!

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom ili mailom.